Regulamin

Regulamin Szkoły Pływania „TuSięPływa”

1.Uczestnicy zajęć Szkoły Pływania „TuSięPływa” zwanej dalej Szkołą zobowiązani są do zapoznania się

i przestrzegania regulaminu Szkoły i regulaminu Pływalni Uniwersyteckiej .

2.Każdy kursant po dokonaniu wpłaty otrzymuje karnet upoważniający do udziału w zajęciach.

3. Kursy są prowadzone w cyklach semestralnych. Jeden semestr obejmuje deklarowaną liczbę zajęć po 30 minut. Harmonogram zajęć i opłat dostępny jest na stronie internetowej Szkoły ( www.tusieplywa.pl ).

4.  Przed i po zakończonych zajęciach instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za  
bezpieczeństwo dziecka przebywającego na basenie.

5.  W jednej grupie może znajdować się od 5 do 11 kursantów ( + dwóch odrabiających zajęcia).

6.  Na pływalnię należy przyjść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich. Klucz do szafki należy zdać w kasie  nie później niż 15 min po zakończeniu zajęć.

7.  W przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ( np. tel. sms). Termin obrabiania opuszczonej lekcji należy  uzgodnić z instruktorem Szkoły.

8.  Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych informując o tym fakcie uczestników i przeprowadzić je w innym terminie.

9.  Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.

10.  Zajęcia mogą być filmowane i/lub fotografowane.

11.  Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w celu promocji i reklamy szkoły po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na piśmie.

12.  Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu/zajęć.

13.  Opłacenie kursu/zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Regulamin Pływalni Uniwersyteckiej

http://www.uwm.edu.pl/basen/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58

Szkoła pływania dla dzieci i dorosłych.

ZAPISY  NA  I  SEMESTR 2017/18

Szanowni Państwo,

Szkoła Pływania „TuSięPływa” zaprasza  wszystkich obecnych oraz nowych kursantów do udziału w kursach nauki i doskonalenia pływania w I półroczu roku szkolnego 2017/18.

 Pierwsze zajęcia 18, 20 i 22 września 2017 r.

Zapisy pod numerem tel. 603 219 008

Szkolenie prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania.
Zajęcia odbywają się na Pływalni Uniwersyteckiej, ul. Tuwima 9 w Olsztynie.
Więcej informacji zamieściliśmy w zakładkach: pływanie dla dzieci oraz pływanie dla dorosłych.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić pod nr 603 219 008 lub pisać na adres e-mail: adam@tusieplywa.pl

Serdecznie zapraszam

Adam Zmyślony

...............................................................................................................................................................

Opłatę za kurs proszę wpłacać na konto: 

mBank SA nr: 72 1140 2004 0000 3502 3748 5765 
„TuSięPływa” Adam Zmyślony
ul . Jagiellońska 57E/27
10_283 Olsztyn
Proszę w tytule przelewu wpisać : opłata za kurs  pływania, imię i nazwisko kursanta, dzień i godzinę zajęć, nr telefonu.

Tusiępływa

w filmowym skrócie