Plan zajęć

Strona główna  »  Plan zajęć

PONIEDZIAŁEK

Duży basen

17:00 - grupa początkująca,         7 – 9 lat

17:30 - grupa początkująca +,       7– 9 lat

17:30 - grupa doskonaląca,            9 – 11 lat

18:00 - grupa doskonaląca +,       10 – 12 lat

18:00 – grupa początkująca + ,      7 – 9 lat

18:30 – grupa zaawansowana,      11 – 13 lat

19:00 – grupa zaawansowana +,   13 - 15 lat

20:00 – grupa początkująca dorosłych.

Mały basen

18:30 - grupa doskonaląca,       6 – 7 lat

19:00 - grupa doskonaląca,      7 – 9 lat

Terminy zajęć w poniedziałki w I półroczu 2023 r.

dzień

6

13

20

27

6

13

20

27

3

17

24

8

15

22

29

5

miesiąc

II

II

II

II

III

III

III

III

IV

IV

IV

V

V

V

V

VI

nr lekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ŚRODA

Mały basen

17:30 - grupa początkująca,        5 – 6 lat 

18:00 - grupa doskonaląca,         6 - 7 lat 

18:30 - grupa doskonaląca,         7 – 8 lat 

19:00 - grupa doskonaląca,         7 –  9 lat

19:30 - grupa początkująca,        7 – 9 lat 

Duży basen

17:00 - grupa początkująca,          7 – 9 lat 

17:30 - grupa doskonaląca,           9 – 11 lat 

17:30 - grupa początkująca +,       7 – 9 lat 

18:00 - grupa początkująca +,       8 - 10 lat

18:00 - grupa zaawansowana,      11 – 13 lat 

18:30 - grupa początkująca+,        8 – 10 lat 

18:30 - grupa zaawansowana,       11 – 13 lat 

19:00 - grupa doskonaląca,            9 – 11 lat  

19:30 - grupa początkująca + ,       7 - 9  lat  

19:30 - grupa  zaawansowana +,   13 - 15 lat 

20:00 - grupa doskonaląca dorosłych

Terminy zajęć w środy w  I półroczu 2023 r.

dzień

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

10

17

24

31

miesiąc

II

II

II

III

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V


nr lekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PIĄTEK

Mały basen

17:30 - grupa początkująca,      5 – 6lat 

18:00 - grupa doskonaląca,      6 – 7 lat 

19:00 - grupa doskonaląca,     7 – 9 lat 

Duży basen

17:00 - grupa zaawansowana,      11 – 13 lat 

17:00 - grupa doskonaląca,           9 – 11 lat 

17:30 - grupa początkująca +,       7 – 9 lat 

17:30 - grupa doskonaląca,           10 – 12 lat 

18:00 - grupa początkująca + ,     7 – 9 lat 

18:00 - grupa doskonaląca,          10 – 12 lat 

18:30 - grupa początkująca +,      8 – 10 lat 

18:30 - grupa doskonaląca +,       10 – 12 lat 

19:30 - grupa początkująca +,      7 – 9 lat 

19:30 - grupa zawansowana,        12 – 14 lat 

20:00 - grupa  doskonaląca dorosłych.

Terminy zajęć w piątki w I półroczu 2023 r.

dzień

10

17

24

3

10

17

24

31

14

21

28

5

12

19

26

2

miesiąc

II

II

II

III

III

III

III

III

IV

IV

IV

V

V

V

V

VI

nr lekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Podane grupy i godziny zajęć mogą ulec zmianie w zależności od liczby i wieku zainteresowanych kursantów.