Plan zajęć

Strona główna  »  Plan zajęć

PONIEDZIAŁEK

Duży basen

17:00 - grupa początkująca +,       7 – 9 lat

17:30 - grupa początkująca ,       8 – 10 lat

17:30 - grupa doskonaląca,            9 – 11 lat

18:00 - grupa doskonaląca +,       10 – 12 lat

18:00 – grupa początkująca ,         7 – 9 lat

18:30 – grupa zaawansowana,      11 – 13 lat

19:00 – grupa zaawansowana +,   13 - 15 lat

20:00 – grupa początkująca dorosłych.

Mały basen

18:30 - grupa początkująca,      6 – 7 lat

19:00 - grupa doskonaląca,      7 – 9 lat

Terminy zajęć w poniedziałki w II półroczu 2023 r.

dzień

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

8

15

miesiąc

IX

IX

X

X

X

X

X

XI

XI

XI

XI

XII

XII

XII

I

I

nr lekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ŚRODA

Mały basen

17:30 - grupa początkująca,        5 – 6 lat 

18:00 - grupa doskonaląca,         6 - 7 lat 

18:30 - grupa początkująca,        7 – 8 lat 

19:00 - grupa doskonaląca,         7 –  9 lat

19:30 - grupa początkująca,        8 – 10 lat 

Duży basen

17:00 - grupa początkująca,          7 – 9 lat 

17:30 - grupa doskonaląca,           9 – 11 lat 

17:30 - grupa początkująca +,       7 – 9 lat 

18:00 - grupa początkująca +,       8 - 10 lat

18:00 - grupa doskonaląca,           10 – 12 lat 

18:30 - grupa doskonaląca,        8 – 10 lat 

18:30 - grupa zaawansowana,       11 – 13 lat 

19:00 - grupa początkująca,            8 – 10 lat  

19:30 - grupa początkująca ,       8 - 12  lat  

19:30 - grupa  zaawansowana +,   13 - 15 lat 

20:00 - grupa doskonaląca dorosłych

Terminy zajęć w środy w  II półroczu 2023 r.

dzień

20

27

4

11

18

25

8

15

22

29

6

13

20

3

10

17

miesiąc

IX

IX

X

X

X

X

XI

XI

XI

XI

XII

XII

XII

I

I

I

nr lekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PIĄTEK

Mały basen

17:30 - grupa początkująca,      5 – 6lat 

18:00 - grupa doskonaląca,      6 – 7 lat 

19:00 - grupa doskonaląca,     7 – 9 lat 

Duży basen

17:00 - grupa zaawansowana,      11 – 13 lat 

17:00 - grupa doskonaląca,           9 – 11 lat 

17:30 - grupa początkująca +,       7 – 9 lat 

17:30 - grupa doskonaląca,           10 – 12 lat 

18:00 - grupa początkująca + ,     7 – 9 lat 

18:00 - grupa doskonaląca,          10 – 12 lat 

18:30 - grupa początkująca +,      8 – 10 lat 

18:30 - grupa doskonaląca +,       10 – 12 lat 

19:30 - grupa doskonaląca,      8 – 11 lat 

19:30 - grupa zawansowana,        12 – 14 lat 

20:00 - grupa  dorosłych początkująca

Terminy zajęć w piątki w II półroczu 2023 r.

dzień

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

5

12

miesiąc

IX

IX

IX

X

X

X

X

XI

XI

XI

XI

XII

XII

XII 

I

I

nr lekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Podane grupy i godziny zajęć mogą ulec zmianie w zależności od liczby i wieku zainteresowanych kursantów.